Kala Vibhag
Music Academy
Publications
Awards
Other ActivitiesKALA VIBHAG
Playwrights of Kala Vibhag

. V.V. Shirwadkar
. Vasant Kanetkar
. Jaiwant Dalvi
. Ratnakar Matkari
. C.Y. Marathe
. D.G. Godse
. G.M. Rege
. Ashok Paranjpe
. Venkatesh Vakil
. Suresh Khare
. Bhalchandra Madkaikar
. Sharadcchandra Niphadkar
. Nalini Sukhtankar
. Gopalkrishna Bhobe

back to top ^
  Directors of Kala Vibhag

. Gopinath Sawkar
. Master Dattaram
. M.G. Rangnekar
. Purushottam Darvekar
. Damu Kenkre
. Vijaya Mehta
. Mangala Sansgiri
. Raghuvir Nevrekar
. Madhukar Naik
. Nandkumar Raote
. Ashok Sathe
. Bhiku Pai Angle
. Vasant Gude
. Arun Hornekar

back to top ^
  Music Directors of Kala Vibhag

. Govindrao Agni
. Jitendra Abhisheki
. Bhimsen Joshi
. Bhaskar Chandavarkar
. Prabhakar Bhalekar
. Bhalchandra Pendharkar

back to top ^
  Background Music Composers
. Ashok Patki
. Snehal Bhatkar
. Arvinda Mayekar
. Vasudev Chandrachud
. Prabhakar Sathe
. Raja Desai
. Ashok Ranade
. Manohar Wagle
. Shashikant Mhapsekar

back to top ^
  Art Directors

. Anand Pai
. Vasudev Divkar
. Ram Gothoskar
. Shyam Adarkar
. Raghuvir Talashilkar
. Govindrao Divkar
. Baburao Sawant
. Prakash Malkarnekar
. Sakharam Bhave
. Bal Karve
. D.G. Godse
. Damu Kenkre
. K.B. Junnarkar

back to top ^
  Choreographers
. Chandrakant Hadkar
. Harish Pitale
. Rohini Bhate

back to top ^
more >  

 
  home | history | activities | catalogue | membership | donations | awards | feedback | contact us | newsletter  
© 2004 The Goa Hindu Association. All Rights Reserved